Nu säljs Prästgården på Ingarö

Gustavsberg-Ingarö församling säljer nu Prästgården på Ingarö. Sockenstugan som ligger på fastigheten ingår också i köpet. Ingarö hembygdsförening (IHF) har sedan 1962 dispositionsrätt över Sockenstugan, och den är en av byggnaderna som förvaltas av IHF i Pilhamn.
IHF har under hösten och vintern fört diskussioner med församlingens fastighetsutskott, Värmdö kommun (Kulturchefen och Kulturantikvarien) och fastighetsmäklaren för att framföra vår önskan att Sockenstugan ska flyttas till Kulturplats Pilhamn och placeras på kommunens mark tillsammans med Museet, Klockaregården och Kulturladan. Kulturplats Pilhamn inkl Sockenstugan är klassad som en miljö av rikshistoriskt intresse. Vi arbetar vidare för att samla alla byggnader som vi förvaltar på Kulturplats Pilhamn.

Så här säger kommunen om vad man får göra i en kulturskyddad miljö:       
Som fastighetsägare är du alltid skyldig att underhålla din byggnad, men underhållet ska ske med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. Byggnadens karaktär får inte ändras, och byggnader med särskilda kulturhistoriska värden får inte förvanskas. Enligt områdesbestämmelser ska all bebyggelse i en kulturhistorisk miljö anpassas till den befintliga miljön.
I de områden som omfattas av områdesbestämmelser regleras i första hand befintlig bebyggelse och kan varken skapa eller utesluta byggrätter. Med områdesbestämmelserna ställs det även krav på varsamhet vid underhåll och ändring av en byggnad. Det krävs rivningslov för att riva byggnader, bygglov för ny byggnad, tillbyggnad och ändrad användning av byggnad.

Det här inlägget postades i Nytt. Bokmärk permalänken.