Verksamhetsplan 2017

Museiverksamheten kommer hålla öppet onsdagar och söndagar mellan kl. 12-15 från den 22 mars 2017 tills vidare.

Under året ska en temautställning anordnas ”Handens arbete då och nu”. Det är resultatet av ett samarbete i ett slöjdprojekt med årskurs 3 på Lemshaga A kademi som finansierats av medel från stiftelsen Lars Hiertas minne.

Guidade besök för förskole- och skolklasser både på Ingarö och Gustavsberg kommer anordnas liksom kyrkogårdsvandringar.

Arbetet med Kollektivt kulturarv – digitalisering av foton och dokument och i framtiden föremål kommer att fortsätta. Detta arbete sker i samarbete med Stockholms läns museum och finansieras till viss del av Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur och sker till viss del med ideellt arbete.

Vi kommer under året att anlita en kulturträdgårdsarkitekt för att få hjälp att skapa en plan för en kulturträdgård som visar dåtid, nutid och framtid. Arbetet med färdigställandet ska påbörjas under året.

Vidare kommer vi gå igenom våra byggnader och göra en plan för hur de olika rummen kan disponeras i framtiden för att vi på ett pedagogiskt sett ska kunna lyfta fram olika tidsepoker och husens användning genom historien. En arkitekt med kulturhistoriska kunskaper kommer att var oss behjälplig i detta.

Vi planerar också att iordningställa ett ”båtlider” och ett vagnslider om vi får medel för detta.

Hembygdsföreningen söker pengar för två större projekt: 1. Att förverkliga friluftsmuseet ”Kulturplats Pilhamn” i vår vision, bestående av flera delar: organisationsutredning, skyltprojekt och inköp av kanoter och roddbåt. 2. Anläggande av Kulturträdgården.

Vi har även valt att delta i en ansökan om medel från ett EU-projekt (Central Baltic Open Island. Här ingår många hembygdsföreningar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar) genom Stockholms läns hembygdsförbund och landstinget för att anlägga en Kultur- och naturstig.

Förutom det som ovan angivits ordnar vi naturligtvis våra årligen återkommande aktiviteter enligt Kalendariet (se baksidan av detta blad)

Samarbetet med kommunens andra hembygdsföreningar fortsätter med bl.a. samverkansmöten och två båtresor ut i skärgården.

Det samarbete vi startade förra året med flera organisationer och föreningar på Ingarö har fått namnet Pilhamnsgruppen och arbetet har intensifierats och utökats. De organisationer som idag deltar i samarbetet är Ingarö Sjöscoutkår, Naturskyddsföreningen Värmdö, Omställning Värmdö, Föreningen Värmdöodlarna, Wermdö Skeppslags Biodlarförening, fritidsgården Brunnen, förskolan Varglyan, Lövhamra naturförskola. Ingarö idrottsförening och Gustavsberg Ingarö församling liksom enskilda näringsidkare har också visat intresse att delta i samarbetet.

Det tydligaste resultatet av samarbetet är den Kultur- och naturfestival som vi gemensamt anordnar den 20 augusti. Vi ser fram emot festivalen som vi tänker ska fungera som en enande kraftsamling på Ingarö. Den kommer vara en språngbräda för utvecklingen av Kulturplats Pilhamn.

Lotta Högardh
Ordförande Ingarö hembygdsförening