Skolan på Ingarö

Under slutet på 1700-talet byggs skola på Ingarö. Vad är det som gör att detta händer just då? Vem är det som tycker det är viktigt och vilka har råd att bygga?

Historien börjar i Kalabaliken i Bender. Karl XII blir tillfångatagen och en av hans medfångar var Olof Carlsson. Han vinner kungens förtroende och blir så småningom adlad Cederström. Han blir belönad för sina tjänster och kan bygga upp Beatelund på andra sidan Kolström.  Han ägde också mycket mark på Ingarö. Släkten ägde godset ända till 1920-talet.

Cederströmmarna får råd att ge sina barn och även de som jobbade på godset en bra utbildning. Man anställde en egen lärare Samuel Ödmann. Han var bara drygt 20 år gammal men förvånansvärt kunnig på många områden. Han var prästutbildad men kunde också hjälpa till när kalvar skulle födas och han kunde ge råd hur man bäst odlade marken. Han var specialist på skärgårdens fåglar och ”kunde ge goda råd till unga kvinnor”!

Efter en tid växte behovet av skolutbildning även för folk som bodde på Ingarö. Cederströmmarna lät då bygga ett hus (som brunnit upp) som låg invid nuvarande gula prästgården. Dit flyttade Samuel och öppnade den första skolan på Ingarö i huset. Han blev skolmästare.  Att vi på Ingarö, med en befolkning om några hundratal,  hade skola redan 1776  är anmärkningsvärt.

Skolverksamheten kom under åren att förläggas till flera olika byggnader i området.

Bäst är skolmiljön bevarad i det vackra huset som nu är vårt museum. Där kan vi visa den gamla skolsalen, där man först skrev på griffeltavlor, senare med pennskaft och bläck, började varje skoldag med en psalm och bad bordsbön, innan man åt sin matsäck. Sedan flera år ordnar vi specialvisningar för förskolor och skolor i vårt närområde.

På Säby gravfält, några kilometer bort, finns skärgårdens största gravfält med över 150 gravar från järnåldern och vikingatiden. Där ordnar vi varje år en Vikingadag med många aktiviteter inte minst för familjer.

Just detta läsår har vi ett samarbete med åk 3 på Lemshaga Akademi. Vi har utgått från ett antal museiföremål. Barnen har lärt sig hur de användes och tillverkades. De har sedan fritt fått skapa nyanvändningsområden.  T.ex. efter att ha studerat hur en brödnagg var tillverkad i metalltråd, själv skapa en ljusstake eller en vackert utsirad krok, också i metalltråd.

Det vi lär tillsammans med barnen, är att vara öppna för deras tankar, att allt är möjligt och att om man inte vet att man har en historia, blir det svårt att tro på att man har en framtid.

Lotta Högardh,

Ingarö hembygdsförening