Dataskyddspolicy

 Bilder på hemsidan

Vi publicerar ibland mingelbilder från våra evenemang på vår hemsida. Syftet är att informera om vår verksamhet. Eftersom det kan vara svårt att inhämta samtycke från varje enskild person på bilden gör vi en intresse-avvägning på rättslig grund för varje bild vi publicerar. Den innebär att vi endast publicerar bilder där vi bedömer att föreningens intresse väger tyngre än det intresse personerna har av skydd för sina personuppgifter (med personuppgifter menas här bilden)

Om du har något att invända mot att du finns med på en bild på hemsidan har du möjlighet att invända mot detta. Kontakta vår sekreterare Ulla Skansén via vår hemsida info@ingarohembygdsforening.se