Ingaröhistoria

Sidorna i Ingaröhistoria  har  till största delen tagits från  www.ingarofakta.nu som skapats av Peter Zaunschirm. Kontakt med Peter fås genom peterz@telia.com