Vår Vision

  • Ingarö Hembygdsförening värnar vårt kulturarv och förmedlar dess värden till nutid och bidrar samtidigt i skapandet av ett modernt, mänskligt och medmänskligt lokalsamhälle.
  • Ingarö Hembygdsförening utvecklar Kulturplats Pilhamn genom att samla föreningar och organisationer, företagare, enskilda konstnärer och konsthantverkare  inom kultur- och naturområdet på Ingarö. Vi vill stärka gemenskap och samhörighet, trygghet för alla åldrar och skapa band mellan nyanlända och redan etablerade ö-innevånare.