Husförhörslängder för Ingarö 1791-1796

Länkarna överst i kolumnerna går till resp sidor i Doris Larssons bearbetade husförhörslängder.

sid 1-5
Skenora
Skälsmara
Fornboda
Björnö
Björnötorp
Småängen
Ramsviken
Långvik
Södernäs
Vishamn
sid 6-10
Sandbacken
Ramsdalen
S Eflinge
Säby
Hanskroka
Clef
Filsviken
Stafsudd
L Barnvik
Barnviksnäs
Karby
Återvall
St Barnvik
Återlöga
sid 11-15
Tranarö
S Lagnö
Fogelvik
Gunnarstorp
Rosenmalm
Fogelviks kvarn
Rosenlund
Brunn
Näsudden
sid 16-20
Grändalen
Dalhugget
Degermossen
Grönskan
Venderby
Vedhamn
Enkärret
Enkärrsdal
Mörtviken
Branten
Fagerholms torp
Fagerholms kvarn
Klubben
Gröna gången
Drättsvik
Bergvik
Bergviks kvarn
sid 21-25
Långdalen
Pilhamn
Kolströms krog
Henriksdals kvarn
Apelvreten
Västertäppan
Askarsviken
Västerängen
Horfsviken
Fällström
Brunnsnäs
Lillängsdal
Finnsveden
Ramsängen
Nytorp
Kalfnäset
Beatelund
sid 26-29
Beatelund forts
Färgholmen
Kalkarsveden
Lemshaga
Kolströms torp Faresta

H