Kontakt

Bli medlem i Ingarö Hembygdsförening!

Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familj. Plusgiro 560764-3          Var vänlig ange namn och e-postadress vid inbetalningen.

Adress Ingarö Hembygdsförening c/o Ulla Skansén Box 8, 134 06 Ingarö.

E-post  info@ingarohembygdsforening.se