Om Kårnäs/Beatelund

Stora och Lilla Kårnäs – två bondehemman med anor från förhistorisk tid.
Ett skolarbete skrivet av Mimmi Öberg 2002
Läs här