Om Kulturstigen

Stigen går längs Farleden Kolström och passerar delvis genom Ingarö gamla Sockencentrum som Riksantikvarieämbetet definierat som en miljö av rikshistoriskt intresse. Stigen är 1,7 km lång och går från Ingarö Kyrka till Dyviken. (Från stigen till Gravfältet är det 395 m)

Största delen av stigen är lättgången – av kartan framgår dessutom var den är tillgänglighetsanpassad. Tre översiktsskyltar och 7 enskilda skyltar ger information om platserna.

Kulturstig Pilhamn är framtagen av Ingarö Hembygdsförening i samarbete med Värmdö kommun, Gustavsberg-Ingarö Församling, Brunns Fastighetsägareförening, Stockholms läns Hembygdsförbund med medel från Riksantikvarieämbetet och Värmdö Kommun.

Projektledare och redaktör Christina Svenby, ordf Ingarö Hembygdsförening. Susanne Svantesson Krapsan Produktion har svarat för grafisk design av skyltarna.

 

Tack!

Det finns många som bidragit till att förverkliga stigen och Ingarö Hembygdsförening vill rikta ett särskilt tack till Peter Zaunschirm, Claes F Jonsson, Lotta Högardh, Johan Aspfors och Barbro Maassen för texter/textgranskning samt Amy Cedervall och Björn Mossberg för deras illustrationer och Lövhamra naturförskolan för deras arbete i Skogen/Trollskogen. 

Vi vill också framhålla den mycket stora betydelse som Ingegärd Anderséns forskningsarbete om Pilhamn haft för text- och bildproduktion.

Ett särskilt tack till Nisse Johansson Mark & Väg för hans generositet mot IHF i samband med markarbetena på kulturstigen.

Om Projekt Kulturstigar i Skärgården

Kulturstig Pilhamn är en del av projekt Kulturstigar i Skärgården som startade 2018 och som avslutas i juni 2020. Projektet vill visa på kopplingen mellan skärgårdens natur och dess historia. Det handlar om att skapa natur- och kulturupplevelser som inte behöver förhålla sig till öppettider.

Bakom projektet står Stockholms Läns Hembygdsförening och fyra hembygdsföreningar: Ingarö Hembygdsförening, Runmarö (Föreningen Skärgårdsmuseet), Föreningen Bygdemuseet Ornö Sockenstuga och Södra Ljusterö Kultur & Hembygdsförening.