Bli medlem i Ingarö Hembygdsförening

Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem och 300 kr för familj.

  • Plusgiro: 560764-3
  • SWISH: 1236346704

Vänligen ange namn och E-postadress vid inbetalningen.

Adress: Ingarö Hembygdsförening c\o Ulla Skansén, Box 8, 13406 Ingarö.

E-post: Info@ingarohembygdsforening.se