Ingaröboken

boken 7 april

I boken skildras människor ur historien, deras liv och boställen från forntid fram till mitten av 1900-talet. Här kan man läsa om intressanta arkeologiska fynd, om tider då Ingarö var en sporadiskt befolkad ö, som gränsade till en obebodd och karg utskärgård. Vi får sedan följa utvecklingen från fiske- och bondebygd till 1900-talet då alltfler talar om Ingarö som ett sommarparadis.

Vi får möta adelsdamen Beata Soop, gift med Clas Rålamb, prästen Samuel Ödmann, fattigvårdsföreståndaren och dagboksskrivaren Axel Wennberg, författarinnan Marika Stiernstedt, gruventreprenören Josef Carlsson på Baldersnäs. Men även de som vanligtvis inte lämnar spår efter sig på annat sätt än i kyrkböckerna lyfts fram, som dövstumma Lovisa, svagsinte Wille, fosterbarnet Anna och många, många fler. Genom berättelserna om människorna får historien liv.

Det gamla sockencentrumet Pilhamn och godsen Lemshaga och Beatelund fick år 1997 klassificeringen ”kulturmiljöer med riksintresse”. De andra två stora gårdarna på Ingarö, Säby och Brunn, har med sin rika historia också en given plats i boken.

Här finns även de gamla farledernas, stigarnas och vägarnas historia – och affärerna i Återvall, Kolström, Mörtviken och andra näröppna ställen. Boken innehåller många bilder från fotografins barndom och framåt – en fantastisk bildskatt.

Den är rikt illustrerad med både gamla och nya fotografier och teckningar – 176 sidor
Författare: Katarina Schoerner Carr, Barbro Maassen, Mimmi Öberg, Johan Aspfors, Rolf Ellnebrand och Ingegärd Andersén. Boken ges ut i samarbete mellan Ingarö Hembygdsförening och Columbus Förlag.

Boken kostar 250 kr.  Medlemmar i Ingarö Hembygdsförening har förmånen att köpa en bok för 200 kr.  Om du vill få den via post tillkommer 70 kr.
Betala till plusgiro 560764-3 (Ingarö Hembygdsförening)
Passa på att bli medlem (200 kr för en person, 300 kr för en familj). Ange e-post och mobilnummer.

Hämta boken 
i samband med föreningsaktiviteter eller i Muséet eller köp den i Värmdö bokhandel, Mölnvik. Ingaröboken finns också på Biblioteket i Gustavsberg