Om Föreningen

Ingarö Hembygdsförening har sin verksamhet i Pilhamn, ett område som av Riksantikvarieämbetet förklarats vara av riksintresse för kulturmiljövården.
I Pilhamn finns byggnaderna som Hembygdsföreningen förvaltar: Hembygdsmuseet, Klockaregåden, Kulturladan och Sockenstugan/Ödmannska skolan. Här ligger också Ingarö Kyrka, Prästgården, Ingarö Församlingsgård, Ingaröhemmet och Pilhamns skola

Föreningen har också  en rik programverksamhet – läs mer under fliken Program

Styrelse
Ordförande Ulla Skansén                                                                                                                       Gina Gustafsson, Svante Lindeborg, Ewa Rosén, Carl-Erik Tärnström, Stig Malmqvist, Birgitta Westerberg

Medlemsavgift
200 kr/person. Familjemedlemskap (skrivna på samma adress) 300 kr
betalas till plusgiro 560764-3