Program 2018

25 mars kl 15            Årsmöte Ingarö Församlingshem

21 april kl 10-13      Städdag Kulturplats Pilhamn

20 maj kl 11-15        Vikingadagen Säby gravfält

2 juni kl 11-15         Trädgårdsdag med blombyte Kulturplats Pilhamn

2 juni                         Båtresa med m/s Sjöbris till Sandhamn och Grönskär –                                               anmälan till https://www.hembygd.se/gustavsberg

29 juli kl 11-16        Ingarödagen Kulturplats Pilhamn

1 september            Båtresa till Tärnskär/Ytterskärgården                                                                                 anmälan till  https://www.hembygd.se/gustavsberg

19 oktober kl 17     Höstträff med ärter och punsch Församlingshemmet           OBS! Ändrat datum 

3 nov kl 15-18          Ljusfest med glögg på Alla Helgons dag Kulturplats Pilhamn

2 dec  kl 12-15          Julmarknad Kulturplats Pilhamn