Kontakt

Bli Medlem i Ingarö Hembygdförening
Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem eller 300 kr för familj
Plusgiro 560764-3

Ingarö Hembygdsförening
c/o Claes F Jonsson
Östra Strandvägen 13
134 64 Ingarö

Kontakta oss gärna via e-post info@ingarohembygdsforening.se

Ordförande Lotta Högardh
lotta.kvarnen@gmail.com Mobil 073 685 41 88
Vice ordförande Ulla Skansén
ulla.skansén@gmail.com Mobil 076 164 42 61
Sekreterare  Ingvor Pettersson
9819pettersson@telia.com Mobil 070 601 06 37
Kassör Claes F. Jonsson
claes.f.jonsson@tele2.se Mobil 072 175 18 91
Övriga Ledamöter/Suppleanter
Mona Mossberg, mona.mossberg@telia.com Mobil 070 622 49 78
Marie Qvarnström, marie.qvarnstrom@sjofartsverket.se Mobil 070 400 17 56
Bodil Eriksson, bodil12eriksson@gmail.com Mobil 073 94843 72