Kontakt

Bli Medlem i Ingarö Hembygdförening
Årsavgiften är 200 kr för enskild medlem eller 300 kr för familj
Plusgiro 560764-3

Ingarö Hembygdsförening
c/o Ingvor Pettersson                                                                                                              Signalvägen 8                                                                                                                                      134 65 Ingarö

Kontakta oss gärna via e-post info@ingarohembygdsforening.se

Ordförande Christina Svenby                                                                                                      christinasvenby@gmail.com Mobil 0709 848 842
Sekreterare Ulla Skansén
ulla.skansén@gmail.com Mobil 076 164 42 61
Kassör Ingvor Pettersson
9819pettersson@telia.com Mobil 070 601 06 37

Mona Mossberg                                                                                            mona.mossberg@telia.com Mobil 070 622 49 78
Lotta Högardh
lotta.kvarnen@gmail.com Mobil 073 685 41 88

Suppleanter
Marie Qvarnström, marie.qvarnstrom@sjofartsverket.se Mobil 070 400 17 56
Bodil Eriksson, bodil12eriksson@gmail.com Mobil 073 94843 72