Om Byggnaderna

Ingarö Hembygdsförening förvaltar Hembygdsmuseet, Klockaregården, Kulturladan och Sockenstugan/Ödmannska skolan.
Läs mer om byggnaderna under resp flik.

Sidorna i Om Byggnaderna har  i stora delat tagits från  www.ingarofakta.nu som skapats av Peter Zaunschirm. Kontakt med Peter fås genom peterz@telia.com