Sockenstugan/Ödmannska skolan

Sockenstugan/Ödmannska skolan

Byggnaden uppfördes mellan 1810 och 1818. Baron Gustaf Leuhusen informerade nämligen på sockenstämman 22 april 1849 att beslutet att uppföra den fattades 1810 och vi vet från prästen Juringius tid att byggnaden torde ha funnits på plats senast 1818. I den västra delen av byggnaden låg drängkammaren medan den östra innehöll bodar.
1825 när Ingarö blev egen församling och när den förste komministern tillträdde 1827 blev hela skolhuset komministerbostad, där något skolrum inte längre skulle finnas. Den östra delen av byggnaden inreddes därför 1828-29 till skolrum och undervisningen började där 1830. Redan från och med 1829 hölls sockenstämman i den delen av byggnaden.

Ingegärd Andersén 1992