Kulturladan

Kulturladan

Kulturladan eller Johannnesdalsladan är en så kallad rialada, en ladtyp som var vanligare i Finland än i Sverige. I rialador kombinerade man torkning, tröskning och förvaring av säd. Där fanns en ugn med ett utrymme ovanför där säden förvarades på stänger för en första torkning innan tröskningen. Johannesdalsladan, som också kallas Mörtviksladan, har tidigare stått i Mörtviken övre och har skänkts till föreningen av Frank Hallström, Mörtviken.

Ladan märktes upp för nedmontering under året 1990. I mars 1991 demonterades och flyttades den från dess dåvarande plats vid Johannesdalsvägen till nära Klockargårdstomten. Under 1994 skedde utfyllnad av marken och utplacerades grundstenarna. Enligt verksamhetsberättelsen för år 1994 är meningen att föreningen i ladan ska kunna visa de gamla vagnar, slädar och äldre jordbruksredskap samt andra skrymmande föremål som är instuvade i förråd. Åren därpå påbörjades monteringen av timmerstommen. År 2008 försågs ladan med tak och den färdigställdes 2012