Nu säljs Prästgården på Ingarö

Gustavsberg-Ingarö församling säljer nu Prästgården på Ingarö. Sockenstugan som ligger på fastigheten ingår också i köpet. Ingarö hembygdsförening (IHF) har sedan 1962 dispositionsrätt över Sockenstugan, och den är en av byggnaderna som förvaltas av IHF i Pilhamn.
IHF har under hösten och vintern fört diskussioner med församlingens fastighetsutskott, Värmdö kommun (Kulturchefen och Kulturantikvarien) och fastighetsmäklaren för att framföra vår önskan att Sockenstugan ska flyttas till Kulturplats Pilhamn och placeras på kommunens mark tillsammans med Museet, Klockaregården och Kulturladan. Kulturplats Pilhamn inkl Sockenstugan är klassad som en miljö av rikshistoriskt intresse. Vi arbetar vidare för att samla alla byggnader som vi förvaltar på Kulturplats Pilhamn.

Så här säger kommunen om vad man får göra i en kulturskyddad miljö:       
Som fastighetsägare är du alltid skyldig att underhålla din byggnad, men underhållet ska ske med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. Byggnadens karaktär får inte ändras, och byggnader med särskilda kulturhistoriska värden får inte förvanskas. Enligt områdesbestämmelser ska all bebyggelse i en kulturhistorisk miljö anpassas till den befintliga miljön.
I de områden som omfattas av områdesbestämmelser regleras i första hand befintlig bebyggelse och kan varken skapa eller utesluta byggrätter. Med områdesbestämmelserna ställs det även krav på varsamhet vid underhåll och ändring av en byggnad. Det krävs rivningslov för att riva byggnader, bygglov för ny byggnad, tillbyggnad och ändrad användning av byggnad.

Publicerat i Nytt | Kommentarer inaktiverade för Nu säljs Prästgården på Ingarö

Välkommen till Julmarknaden i Pilhamn!

Publicerat i Nytt | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Julmarknaden i Pilhamn!

Höstträff med Ärter och Punsch

Publicerat i Nytt | Lämna en kommentar

Ingarödagen 29 juli

Publicerat i Nytt | Kommentarer inaktiverade för Ingarödagen 29 juli

Kyrkogårdsvandring

Ingarö Kyrkogård Torsdag 19 juli kl 18.30

Claes F Jonsson, Ingarö Hembygdsförening och Magnus Magnusson, präst är ciceroner

Publicerat i Nytt | Kommentarer inaktiverade för Kyrkogårdsvandring

Flygbaron Carl Cederström

Högtidlighållande av 100 årsdagen av Flygbaron Carl Cederströms tragiska död.      Samling vid graven på Ingarö kyrkogård fredagen den 29 juni kl 16 med tal av                  Kåa Wennberg och Mats von Rothstein. Kransnedläggning.

Arr Ingarö Hembygdsförening

Publicerat i Nytt | Lämna en kommentar

Trädgårdsdag med Plantbyte

Publicerat i Nytt | Kommentarer inaktiverade för Trädgårdsdag med Plantbyte

Nu finns det bilder från Vikingadagen i Pressrummet

Här finns en länk till Pressrummet!

Publicerat i Nytt | Kommentarer inaktiverade för Nu finns det bilder från Vikingadagen i Pressrummet

Vikingadagen 20 maj

Publicerat i Nytt | Kommentarer inaktiverade för Vikingadagen 20 maj

Städdag i Pilhamn på lördag!

Publicerat i Nytt | Kommentarer inaktiverade för Städdag i Pilhamn på lördag!