Om Föreningen

Ingarö Hembygdsförening har sin verksamhet i Pilhamn, ett område som av Riksantikvarieämbetet förklarats vara av riksintresse för kulturmiljövården.
I Pilhamn finns byggnaderna som Hembygdsföreningen förvaltar: Hembygdsmuseet, Klockaregåden, Kulturladan och Sockenstugan/Ödmannska skolan. Här ligger också Ingarö Kyrka, Prästgården, Ingarö Församlingsgård, Ingaröhemmet och Pilhamns skola

Föreningen har också  en rik programverksamhet – läs mer under fliken Program

Styrelse
Ordförande Christina Svenby
Ulla Skansén, Svante Lindeborg, Eva Rosén, Kerstin Rising, Gina Gustafsson,                  Stig Malmqvist

Medlemsavgift
200 kr/person. Familjemedlemskap (skrivna på samma adress) 300 kr
betalas till plusgiro 560764-3